PROGRAMA SI

El projecte 'Educació per a la salut a l'escola' té l’objectiu d’adquirir hàbits que condueixin als alumnes a desenvolupar conductes saludables. Es promocionen els tres pilars fonamentals per a una vida joiosa, plena i feliç:

  1. L’alimentació equilibrada, fomentant l’adquisició d’hàbits saludables.
  2. El benestar emocional, valorant la diferència com un bé que ens enriqueix a tots i fomentant la integració social i l’autoestima.
  3. L’activitat física i l’esport.

Per aconseguir aquests objectius:

- Participem activament en el Programa SI que promou la fundació SI i el Departament d’Ensenyament.

- Iniciem el programa "Reprenem-ho” a 2n d’ESO i amb continuïtat a 3r d’ESO.

- Mantenim una relació de mútua col·laboració amb el Centre d’Atenció Primària de Cardona i participem en el programa Salut i Escola afavorint, previ consentiment dels pares, la intervenció del/ la professional sanitari/a al centre.

- Per a donar més relleu a les activitats transversals d’Educació per la salut, cada curs organitzem unes jornades dedicades a la salut.

 


També et pot interessar...