PROJECTE MULTILINGÜE

Projecte d’innovació educativa multilingüe, Escola Multilingüe

El seu objectiu és que permeti als nostres alumnes desenvolupar la seva competència lingüística al màxim de les seves capacitats a través de diferents formes de treball:

 

  • Experiències dimmersió lingüística
  • Participació en programes internacionals
  • AICLE a Cicle Superior de Primària. La plàstica es realitza en llengua anglesa. A 2n d’ESO es fa una hora a la setmana
  • Intercanvis culturals amb altres països
  • Augment d’hores lectives, amb les activitats complementàries, i oferta de classes d’anglès extraescolars.
  • Activitats culturals: obres de teatre, escenificacions, xerrades...
  • Programa Vedruna Summer: S’ofereix a tots els alumnes de Vedruna Catalunya l’activitat Vedruna Summer Camp, els alumnes gaudeixen d’una setmana d’immersió a la llengua anglesa de forma divertida i engrescadora amb dinàmiques diverses i utilitzant el joc com a eina per aprendre anglès.
  • Taller de treball oral a 1er de primària: Aquest taller oral té com a finalitat millorar la competència lingüística dels alumnes. Per aconseguir aquesta millora, són imprescindibles una bona coordinació de tot l’aparell bucofonador i bon control respiratori.

          L’objectiu és ajudar a l’alumne en el seu desenvolupament fonològic per mitjà de l’exercitació sistemàtica de les capacitats respiratòria i articulatòria del            seu sistema fonatori. Aquestes activitats parteixen dels treballs de discriminació i memòries auditives, però hi afegeixen un èmfasi especial en les                    habilitats productives que cal adquirir i exercitar per arribar a ser parlants competents.


També et pot interessar...