QUI SOM?

VEDRUNA CARME CARDONA

La nostra escola, VEDRUNA CARME CARDONA, és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que, tot i que la iniciativa de la seva creació i ideari és privada, es sosté amb fons públics perquè en la pràctica esdevé un servei públic.

El col·legi va ser fundat l’any 1831 per la Congregació de Germanes Carmelites Vedruna com una escola per nenes, en una època en que l’estat només escolaritzava els nens.

La fundadora d’aquesta congregació, avançant-se als seus temps, valorava la necessitat de l’educació de la dona i, aprofitant la petició de l’Ajuntament de Cardona que les seves germanes atenguessin els malalts, ho va fer coincidir també amb la primera escola per nenes de l’època.

Des dels anys 80 del segle XX acull alumnes d’ambdós sexes i ofereix, a les famílies que ho desitgen, servei educatiu pels seus fills des dels zero fins als setze anys, que és l’edat en què finalitza l’Educació Secundària Obligatòria.

Fidels a l’esperit innovador de Joaquima de Vedruna el claustre de professors de l’escola vetlla per estar al dia tant en els aspectes didàctics i metodològics com en els equipaments tecnològics de l’escola.

A l’Educació Secundària Obligatòria es fa ús de la metodologia de treball amb text digital que supleix els llibres tradicionals en suport paper en les àrees de ciències i s’utilitza com a suport en les altres àrees.

A l’Educació Infantil i Primària es fa ús dels continguts digitals per fer més amens i significatius els aprenentatges escolars.

El centre participa en un pla d’innovació educativa per l’aprenentatge de la llengua anglesa i d’intercanvi d’experiències i de motivació de l’ús de la llengua anglesa a nivell europeu, com ara els projectes Comenius.

Participem activament en projectes d’innovació en eixos transversals com ara “L’educació per la Salut” amb el projecte “SI” ( Salut Integral ).

A l'escola s'ha creat una Associació Esportiva Escolar per a fomentar l'activitat física i l'esport en el temps de lleure com a forma de potenciar un estil de vida saludable.

OFERIM:

Una acció educativa amb un caràcter propi definit i amb continuïtat des de la Llar d’infants fins acabar l’escolarització obligatòria.

 • Horaris regulars i coincidents a totes les etapes educatives, durant tot el curs. 
 • Una cordial convivència i col·laboració entre professors, famílies i alumnes. 
 • Un equip docent estable i amb plena dedicació.
 • Atenció a la diversitat a totes les etapes, atenent els reforços i les ampliacions.
 • Participem en el projecte SI d’educació per la salut.
 • Fomentem l’activitat física i l’esport A.E.E.
 • Acció tutorial propera i individualitzada que vetlla pel benestar emocional dels alumnes.
 • Oferim a tots la possibilitat d’experimentar l’èxit.
 • Projecte lingüístic plurilingüe català, castellà i anglès a totes les etapes educatives.
 • Impartim l’educació visual i plàstica utilitzant l'anglès com a llengua vehicular a 5è i a 6è de primària.
 • Optativa de francès o alemany a l’ESO.
 • Participem en projectes europeus Comenius.
 • Enriquiment de l’aprenentatge amb Activitats Complementàries a totes les etapes educatives.
 • Utilització de les noves tecnologies (TIC), en l’aprenentatge de les àrees curriculars.
 • Utilització dels mitjans audiovisuals. (aula d’informàtica i ordinadors, pissarres digitals i /o canons de projecció a les aules)
 • Sensibilització vers l'entorn natural.
 • Desvetllem l'interès per les tradicions i la cultura del nostre poble i el nostre país i restem oberts a la universalitat.
 • Eduquem per la convivència i la PAU.
També et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »