QUI SOM?

VEDRUNA CARDONA

 

L'escola va ser fundada l’ any 1832 per la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat, quan l'Ajuntament de Cardona va voler donar resposta a les necessitats benèfiques i docents dels habitants de la vila i per això va sol·licitar el servei de Joaquima de Vedruna.

L'any 1876, la comunitat i l'escola es van traslladar a un edifici del carrer de Cambras i l'atenció sanitària va passar a ser atesa per un altra entitat.

L'escola Mare de Déu del Carme de Cardona ha evolucionat amb el temps i d'acord amb les legislacions docents, però mai ha perdut de vista aquell primer objectiu: formació humana i cristiana, harmonitzant sempre fe i cultura dins d'un estil casolà, festiu, d'esperit de treball, creatiu i fidel al carisma de Joaquima de Vedruna.

El 26 de març de 1995 es va inaugurar un nou edifici construït gràcies a la generositat de mestres, pares d'alumnes i de cardonins/es en l'anomemenat Turó del Rosinyol.

Actualment, anomenada Escola Vedruna Cardona forma part, junt amb trenta-sis escoles més de Catalunya, de la nova Fundació Vedruna Catalunya Educació. És un centre concertat per la Generalitat de Catalunya d'una sola línia i comprèn les diferents etapes: Llar d'infants, Educació Infantil, primària i Secundària. Totes les etapes pel Departament d'ensenyament estan concertades menys la llar d'infants.

Disposa d'un Projecte Educatiu propi elaborat a partir de les aportacions de mestres, professors/es, famílies i alumnes i definit a finals de juny de l'any 2017. 

El Projecte orienta el propòsit educador de les escoles Vedruna perquè cada nen/a, noi/a pugui desplegar el bo i millor d'ell/a mateix/a. Està centrat en els sis eixos que impregnen la nostra manera d'educar: La persona, l'entorn, les actitud d'aprenentatge, les maneres d'aprendre, les competències del segle XXI, el moll de l'os del Projecte.

L'estil educatiu es caracteritza per la valoració de la persona i de les relacions interpersonals, en un clima familiar, senzill, proper i alegre que converteixi l'alumne en protagonista del seu procés educatiu.

El centre participa en un pla d'innovació educativa per a l'aprenentatge de les llengües. Es porten a terme activitats i intercanvis d'experiències per a la motivació en l'ús de la llengua anglesa a nivell europeu, com viatges interdisciplinars i programes internacionals.

Participem activament en projectes d'innovació en eixos transversals com ara "L'educació per la Salut” amb el projecte "SI” ( Salut Integral ).

Gaudim d'una Associació Esportiva Escolar per tal de fomentar l'activitat física i l'esport en el temps de lleure, com a forma de potenciar un estil de vida saludable.

OFERIM:

Una acció educativa amb un caràcter propi definit i amb continuïtat des de la Llar d'infants fins acabar l'escolarització obligatòria.

 • Una cordial convivència i col·laboració entre professors, famílies i alumnes. 
 • Un equip docent estable i amb plena dedicació.
 • Atenció a la diversitat a totes les etapes.
 • Participem en el projecte SI d'educació per la salut.
 • Fomentem l'activitat física i l'esport A.E.E.
 • Treballem per a  una Acció Tutorial propera i individualitzada que vetlla pel benestar emocional dels alumnes.
 • Oferim a tots els alumnes la possibilitat d'experimentar l'èxit.
 • La participació de Projecte lingüístic plurilingüe català, castellà i anglès a totes les etapes educatives i també s'ofereix una optativa de francés o alemany a l'etapa d'ESO.
 • Impartim l'educació visual i plàstica utilitzant l'anglès com a llengua vehicular a 5è i a 6è de primària.
 • Vetllem per a l'enriquiment de l'aprenentatge amb Activitats Complementàries a totes les etapes educatives.
 • Utilitzem les noves tecnologies (TIC), en l'aprenentatge de les àrees curriculars fent ús dels mitjans audiovisuals, chromebooks, pissarres digitals, interactives i /o canons de projecció a les aules.
 • Acostem els alumnes al món de la robòtica desvetllant habilitats.
 • Potenciem programes de sensibilització per a la sostenibilitat educant amb l'exemple.
 • Desvetllem l'interès per les tradicions i la cultura del nostre poble i el nostre país i restem oberts a la universalitat.
 • Eduquem per la convivència i la PAU.
També et pot interessar...