PASTORAL EDUCATIVA

QUÈ ÉS LA PASTORAL EDUCATIVA?

És una acció educativa en concordança amb el caràcter propi del centre.

Té la finalitat d' impulsar la renovació de continguts, estructures i metodologies per tal de poder ser motors d’una educació crítica i alliberadora, capaç de transformar la realitat i arribar a una societat més justa i solidària.

Partint de la nostra pròpia realitat, utilitzant mètodes actius i amb la corresponsabilitat de tot el professorat, continuarem vetllant per la coherència que ha d’existir amb la manera de desenvolupar l’àrea de Cultura Religiosa, per tal de fomentar una educació humano- cristiana, com una oferta de llibertat i respecte, presentada de forma creativa, convincent i dinàmica.

Volem, també, que el projecte de pastoral  sigui l’expressió i la concreció de L’ESTIL EDUCATIU VEDRUNA, expressat en el caràcter propi del nostre centre.

L’equip de Pastoral està format per:

Coordinador/a de Pastoral: Ester Roldan

Representant d’Educació Infantil: Montse Trullols 

Representant d’Educació Primària: Ester Roldan

Representant d’ESO: Àngela Colell

Representació de pares: Montse Muñoz, Dolors Lucas, Luisa Aliste i Carolina Duran

Representació dels alumnes: Núria Clusellas, Maria Company, Anna Pujol, Júlia Pujol, Maria Pujol, Anna Ruiz, Mar Ruiz, Èlia Simon (2n d'ESO), David Villar (3r d'ESO), Queralt Auguets, Tate Climent i Clàudia Pérez (4t d'ESO)

Representació de l’equip directiu: Roser Sucarrats

L’Equip de Pastoral del centre cada curs prioritza la revisió del Projecte de Pastoral, tant a Educació Infantil, Primària i Secundària; i el posem a la pràctica, entenent l’acció pastoral com a un mitjà per arribar a ser l’escola cristiana que volem.

 

 
També et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »