Projecte 'Educació per a la salut a l'escola'

El projecte 'Educació per a la salut a l'escola' té l’objectiu d’adquirir hàbits que condueixin als alumnes a desenvolupar conductes saludables. Es promocionen els tres pilars fonamentals per a una vida joiosa, plena i feliç:

1. L’alimentació equilibrada, fomentant l’adquisició d’hàbits saludables.

2. El benestar emocional, valorant la diferència com un bé que ens enriqueix a tots i fomentant la integració social i l’autoestima.

3. L’activitat física i l’esport.

Per aconseguir aquests objectius:

- Participem activament en el Programa SI que promou la fundació SI i el Departament d’Ensenyament.

- Iniciem el programa “Reprenem-ho” a 2n d’ESO i amb continuïtat a 3r d’ESO.

- Mantenim una relació de mútua col·laboració amb el Centre d’Atenció Primària de Cardona i participem en el programa Salut i Escola afavorint, previ consentiment dels pares, la intervenció del/ la professional sanitari/a al centre.

- Per a donar més relleu a les activitats transversals d’Educació per la salut, cada curs organitzem unes jornades dedicades a la salut.

Programa SITambé et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »