Projecte "Poble i país"

Projecte "Poble i país". Amb els objectius generals de:

- Potenciar el sentiment de pertinença al poble i al país on vivim.

- Desvetllar la curiositat dels nostres alumnes vers l’entorn natural i social més immediat.

- Motivar l’estudi de la història de Cardona i de Catalunya.

- Que els nostres alumnes coneguin els trets paisatgístics de l’entorn que han definit i condicionen la forma de vida dels habitants de Cardona.

- Transmetre l’estima per la cultura, tradicions i celebracions festives pròpies del nostre municipi. 

Ens proposem:

- Participar i o col·laborar en aquelles iniciatives socials i ciutadanes que puguin aportar als nostres alumnes un coneixement significatiu de la realitat que els envolta.

- Prioritzar les sortides i visites al propi municipi per a introduir coneixements i conceptes que poden ser aplicats a altres realitats més àmplies i o universals.

- Dedicar un projecte interdisciplinari de cada cicle de Primària a un aspecte relacionat amb l’estudi de la realitat més propera: El poble, la comarca, la història, els elements naturals com poden ser els boscos, els fenòmens geològics o de relleu del nostre entorn immediat.

- Utilitzar els recursos naturals i socials de l’entorn per a fer significatiu l’aprenentatge de continguts curriculars a totes les etapes educatives.També et pot interessar...