Projecte "Poble i país"

Projecte "Poble i país". Amb els objectius generals de:

- Potenciar el sentiment de pertinença al poble i al país on vivim.

- Desvetllar la curiositat dels nostres alumnes vers l’entorn natural i social més immediat.

- Motivar l’estudi de la història de Cardona i de Catalunya.

- Que els nostres alumnes coneguin els trets paisatgístics de l’entorn que han definit i condicionen la forma de vida dels habitants de Cardona.

- Transmetre l’estima per la cultura, tradicions i celebracions festives pròpies del nostre municipi. 

Ens proposem:

- Participar i o col·laborar en aquelles iniciatives socials i ciutadanes que puguin aportar als nostres alumnes un coneixement significatiu de la realitat que els envolta.

- Prioritzar les sortides i visites al propi municipi per a introduir coneixements i conceptes que poden ser aplicats a altres realitats més àmplies i o universals.

- Dedicar un projecte interdisciplinari de cada cicle de Primària a un aspecte relacionat amb l’estudi de la realitat més propera: El poble, la comarca, la història, els elements naturals com poden ser els boscos, els fenòmens geològics o de relleu del nostre entorn immediat.

- Utilitzar els recursos naturals i socials de l’entorn per a fer significatiu l’aprenentatge de continguts curriculars a totes les etapes educatives.També et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »