Educació Infantil

El nostre estil educatiu es caracteritza per la valoració de la persona i de les relacions interpersonals, en un clima familiar, senzill, proper i alegre que converteix l'alumne en protagonista del seu procés educatiu, considerant l’etapa de 0 a 6 anys com un període fonamental per al seu desenvolupament.

La nostra finalitat educativa consisteix en:

 • Oferir un espai segur, agradable i ric en estímuls que faci la seva estada a l’escola més agradable i fomenti l’aprenentatge.
 • Afavorir el desenvolupament global dels infants atenent les seves necessitats bàsiques.
 • Treballar els hàbits i les rutines, tot donant responsabilitats.
 • Ajudar a créixer l'alumne en autonomia, autoestima i responsabilitat.
 • Dissenyar aprenentatges motivadors on l'infant s'emocioni, jugui, visqui experiències i experimenti a partir dels seus interessos. Tenir present que el joc és un factor clau en l'aprenentatge de l'infant.
 • Educar en valors a partir de l'exemple de les nostres pròpies accions, transmetent als alumnes unes actituds positives.
 • Fer sentir bé l'alumne a l'aula, procurant pensar en cada un d'ells, perquè cada infant és únic i irrepetible.
 • Respectar els ritmes d'aprenentatge, aprofundir en el coneixement de les dificultats que pugui tenir cada infant tot escoltant i descobrint l'expressió que fa de les emocions.
 • Impulsar la comunicació i la creació a través de diferents llenguatges: oral, escrit, matemàtic, digital, musical, artístic i corporal.
 • Construir noves propostes didàctiques fent ús de la tecnologia dins d’una metodologia activa, reflexiva i innovadora.
 • Introduir les llengües estrangeres a partir d’entorns significatius i transversals.
 • Viure i celebrar les festes i moments importants del nostre calendari popular: Tots Sants, Advent,Nadal,Quaresma, Pasqua, festivitat de Santa Joaquima.

 
També et pot interessar...