Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l’etapa de 0 a 6 anys com un període fonamental per al seu desenvolupament. La nostra finalitat educativa consisteix en:

 • Oferir un espai segur, agradable i ric en estímuls que faci la seva estada a l’escola més agradable i fomenti l’aprenentatge.
 • Afavorir el desenvolupament harmònic dels infants atenent les seves necessitats bàsiques.
 • Potenciar l’adquisició d’hàbits.
 • Fomentar el seu procés d’autonomia i socialització per ajudar-lo a relacionar-se adequadament amb ell mateix i amb els altres.
 • Afavorir el coneixement dels instruments d’aprenentatge per desenvolupar el coneixement del medi que l’envolta i les seves capacitats de coneixement.
 • Iniciar a la formació dels valors que l’escola vol donar.
 • Coherència i estil pedagògic.
 • Ús de les noves tecnologies.
 • Educar per l’oci i el temps de lleure.
 • Formar en la comunicació (també entre cultures).

 

Activitats pròpies del centre

 • Llengua estrangera a partir de P-2
 • Utilització dels recursos tecnològics
 • Sortides culturals
 • Celebració de festes (castanyada, Nadal, Carnestoltes)
 • Campanyes solidàries
 • Campanyes de salut
També et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »