Educació Primària

En l'etapa d'Educació Primària es proporciona als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques, i dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

La nostra finalitat educativa és:

  • Fomentar l'ús a les aules d'estratègies metodològiques que convidin els alumnes a cooperar, a partir de reptes de situacions quotidianes i de materials, eines i activitats innovadores.
  • Valorar l'hàbit del somriure, la felicitació, el reforç positiu,l'autocrítica i autorecerca constant de fórmules de motivació.
  • Implicar les famílies en els projectes educatius i en els processos de millora de l'escola.
  • Crear entorns agradables, càlids, acollidors i serens.
  • Respectar els ritmes de treball de cadascú ajudar en els errors i dirigir-nos als alumnes de forma positiva.
  • Proposar activitats i reptes que admetin diversitat de solucions. Perseverar creativament a l'hora de descobrir-les.
  • Potenciar l'argumentació com a eina d'expressió, utilitzant el debat, la tertúlia i altres mitjans d'expressió oral.
  • Incorporar de forma sistemàtica i transversal la tecnologia digital com a eina quotidiana d'ensenyament-aprenentatge.
  • Fomentar l'ús de diferents llengües en un context real i motivador que potenciï principalment l'expressió oral, tot incorporant la metodologia AICLE de forma transversal en la pràctica diària.
  • Promoure el coneixement de la cultura, la història i les tradicions a l'aula.

 

 
També et pot interessar...