Llar d'infants

 

La nostra Llar d'infants

Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants i donar resposta a les seves necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials, oferint-los la possibilitat de gaudir d'experiències educatives motivadores que promoguin el seu desenvolupament i aprenentatge, tenint en compte el seu nivell maduratiu. La nostra finalitat és acompanyar l’infant en el seu procés cap a l’autonomia.

Es promou la comunicació propera amb les famílies per tal d’afavorir el desenvolupament global de l’infant.

BLOG LLAR D'INFANTS
També et pot interessar...