Notícies

LEGO a l'aula

Amb els alumnes de 3r d’ESO hem començat un projecte LEGO.

Dins de la matèria de llengua catalana escriurem textos amb l’StoryStarter que és una nova i creativa eina d’aprenentatge que proporcionarà  experiències narratives i convidarà als alumnes a crear històries de forma natural.

StoryStarter es composa de 1144 elements LEGO: personatges, accessoris, elements representatius, totxos bàsics, plaques de construcció per crear fins a cinc escenes i una placa de construcció complementària per construir la ruleta de l’StoryStarter.

Aquesta eina la combinarem amb StoryVisualizer (aplicació informàtica) que permet combinar paraules i imatges per resoldre problemes narratius que són de difícil resolució només amb paraules. L’aplicació inclou diferents plantilles de diseny creades per proporcionar als alumnes una plataforma sobre la que treballar en funció de cada nivell.