Atenció al públic:

9/13h. - 15/17h.

Mare de Déu del Carme,1

08261 Cardona

93 869 28 76

vedrunacardona@vedruna.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Rigor i flexibilitat

Generem espais per tal que els alumnes continuïn desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds.
Al llarg de l’ESO l’alumne va escollint de forma progressiva aquelles matèries que s’ajusten més als seus interessos i defineixen el seu futur.

 • Potenciar un aprenentatge significatiu a partir del treball competencial, l’aprenentatge vivencial i el treball en valors.
 • Afavorir el treball competencial fonamentat en models pedagògics que impulsin el treball cooperatiu, el treball per projectes o tots aquells models centrats en l’alumne i a partir dels quals s’exposin a situacions reals o aplicables a la vida quotidiana.
 • Facilitar contextos que ajudin a identificar-se amb persones i actituds diferents a la pròpia, que els involucrin en tasques de voluntariat i acompanyats d’un treball en educació emocional.
 • Promoure la responsabilitat en el desenvolupament de tasques, a l’aula i al centre, en el seu procés d’aprenentatge.
 • Connectar amb les necessitats i les motivacions dels alumnes fent-los participar en la presa de decisions: «Les emocions són part integral de l’aprenentatge».
 • Mantenir sempre una actitud optimista, positiva, de col·laboració i de respecte pel treball dels alumnes.
  Ser acompanyants dels alumnes en el seu projecte acadèmic, però també vital, basat en el reforç positiu, amb paraules i gestos.
 • Fomentar la participació de les famílies en activitats acadèmiques i extraacadèmiques (tallers, xerrades…) i obrir canals de participació perquè puguin involucrar-se en el procés d’aprenentatge.
 • Presentar objectius que siguin entenedors i adaptables, compartits i coneguts pel professor, per l’alumne i per les famílies.
 • Utilitzar metodologies on l’alumne adquireixi gradualment la màxima autonomia i responsabilitat.
 • Donar importància a la feina ben feta durant el procés d’aprenentatge i en l’assoliment dels objectius.
 • Impulsar l’autoavaluació i la coavaluació com a afavoridores de l’autonomia i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge.
 • Consolidar un aprenentatge competencial que impliqui un correcte equilibri entre els continguts i els procediments.
 • Ampliar el temps on els alumnes «aprenen fent»: fent-se preguntes, buscant respostes, dialogant i debatent, experimentant, imaginant, creant, dissenyant, fabricant impregnats de la cultura maker, cultivant, escrivint, investigant, comunicant, presentant i publicant els resultats.
 • Augmentar les activitats d’aprenentatge que impliquin treball en equip.
 • Continuar impulsant el treball cooperatiu i col·laboratiu entre alumnes de la mateixa classe, amb alumnes d’etapes diferents…
 • Prioritzar l’avaluació continuada amb uns objectius clars i unes estratègies d’avaluació coherents, atenent la diversitat i respectant el ritme del procés d’aprenentatge.
 • Ensenyar a utilitzar els entorns virtuals i les xarxes socials per compartir, difondre i comunicar el coneixement.
 • Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les tecnologies, considerant aspectes ètics, legals, de sostenibilitat i d’identitat digital.
 • Aconseguir que els alumnes es comuniquin en anglès a nivell avançat i en una altra o més llengües estrangeres.
 • Promoure activitats on els alumnes tinguin contacte directe amb el medi.
 • Descobrir la vida i l’obra de Joaquima de Vedruna com una opció al servei de les persones.
 • Impulsar l’ús del català com a llengua vehicular a l’escola.
 • Fer que els alumnes se sentin arrelats a l’entorn, fomentant la seva participació en les celebracions i actes diversos del poble.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website