Atenció al públic:

9/13h. - 15/17h.

Mare de Déu del Carme,1

08261 Cardona

93 869 28 76

vedrunacardona@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

STEAM (Science, technology, Engineering, Arts and Mathematics)

El programa STEAM engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Art i la Matemàtica. La perspectiva d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius. D’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres alumnes, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem.

null

Som Escola Sostenible

Fomentem l’educació mediambiental i realitzem activitats encaminades a la conscienciació per al respecte del medi ambient.
La nostra escola s’integra en el programa Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Un programa que aglutina i dinamitza tots aquells centres que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tenen com a finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Creiem en la sostenibilitat com un valor present i futur pels nostres alumnes. Un valor transversal que pot treballar-se des de totes les àrees, donant una visió ambiental global. Treballem per incloure’l en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
Són molts els projectes que s’estan duent a terme a l’escola i que mostren el nostre compromís amb tots aquests objectius.

Consulteu l’enllaç:

MOU-TE I CUIDA L’ENTORN

null

Conveni Vedruna Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Servei comunitari

Una proposta educativa per tal de combinar l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb l’aplicació real en un servei a la comunitat.
Amb aquest projecte s’afavoreix que els alumnes, i alhora futurs ciutadans i ciutadanes, assimilin destreses per conviure i construir societats més cohesionades, lliures i equitatives amb un sentiment d’identitat compartida.
El Servei Comunitari es realitza a 3r d’ESO.

null

Projecte plurilingüe

La nostra escola aposta per potenciar al màxim les competències plurilingües del nostre alumnat. Per això, el nostre objectiu és que els alumnes dominin el català, el castellà i coneguin una o més llengües estrangeres: l’anglès, com a primera llengua, i el francès, com a matèria optativa a la Secundària.

Aquest projecte plurilingüe i pluricultural es concreta en les següents accions:

  • Apliquem metodologies AICLE adaptades a cicle superior de primària i primer cicle d’ESO.
  • Introduïm l’anglès a l’Educació Infantil de manera lúdica i amb caràcter actiu.
  • A l’estiu s’ofereixen colònies d’Anglès a Primària i estades lingüístiques al Regne Unit pels alumnes d’ESO organitzades per Vedruna Catalunya amb l’objectiu de millorar la pràctica de l’anglès estudiant-lo i practicant-lo durant dues, tres o quatre setmanes a Anglaterra i alhora conèixer i conviure amb d’altres alumnes i amb les famílies angleses que els acullen.
  • A més, l’escola ofereix extraescolars d’anglès a l’Educació Infantil amb el Projecte Sing and Fun i primària amb l’Escola d’Idiomes Meeting Point. Ambdues opcions busquen un enfocament completament competencial i empren metodologies pròpies i de caràcter lúdic que permeten que els alumnes posin en pràctica el que van aprenent i ho ampliïn a través d’activitats plenament participatives i interactives.
  • Oferim la possibilitat d’obtenir el Batxillerat Dual.
null

Robòtica educativa

La Robòtica Educativa l’entenem com una àrea transversal i interdisciplinària perquè abasta diferents àrees del currículum. Així, amb continguts ben estructurats, es poden treballar continguts de ciències, tecnologia, enginyeria (construcció) i matemàtica, de l’àmbit de les STEAM (sigles en anglès de Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), així com àrees de llengua i, també, el plurilingüisme.
Desenvolupar les capacitats creatives i d’organització, fomentar el treball en grup, promoure la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar són alguns dels objectius de la robòtica educativa, fent especial èmfasi en aspectes com:

  • Treball en equip, aprenent que, generalment, les solucions als reptes trobades en grup solen ser millors, més efectives, que les solucions pensades individualment.
  • Lideratge, en fer que l’alumne, al veure’s capaç de resoldre reptes cada vegada més complexos, tingui la confiança en si mateix necessària per ser capdavantera en el futur.
  • Aprenentatge a partir dels errors. S’aprèn també a com manejar el sentiment de frustració que suposa el plantejar solucions errònies. L’error forma part del procés d’aprenentatge, perquè el conèixer les solucions errònies aporta informació molt valuosa per no cometre els errors en futurs reptes.
  • Autonomia i emprenedoria. Es fomenta en els nens la llibertat de provar els seus límits i de dominar les seves pors a l’hora d’iniciar un repte nou. Aprendre fent, desenvolupar aptituds i habilitats útils per crear, innovar i pensar de forma autònoma.
  • Aprendre jugant. La robòtica implica un component lúdic, intrínsec a la construcció de models i a la discussió de les millors solucions amb altres alumnes. Aquest component lúdic fa que sigui una activitat ideal des del punt de vista dels infants.(posar els punts de color vermell com a Vedruna Artés)
null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.
La Duna és una eruga que ens parla de valors. Amb ella aprenem a perdonar, esforçar-nos, a ser agraïts, el valor de l’amistat… i tot a través de contes i històries que ens permeten reflexionar a l’aula. La Duna ens acompanya al llarg de l’Educació Infantil, creix amb nosaltres i assoleix la plenitud convertint-se en papallona. Aquest és un bonic paral·lelisme de com maduren els infants en aquesta etapa.

null

Programa salut i escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

null

Entorns virtuals d'aprenentatge (Google Apps...)

El projecte educatiu Vedruna dóna molta importància a l’ús de les noves tecnologies i a l’aplicació que tenen, com a eina de suport i d’aprenentatge pels nostres alumnes.
El principal objectiu és que esdevingui un mecanisme per tal d’assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.
El chromebook és l’eina de treball a les aules.

Els/les docents preparen les classes aplicant noves metodologies amb les aplicacions de l’entorn Gsuite les quals ajuden als alumnes a sentir-se motivats per aprendre amb un entorn totalment pensat per a ells. L’alumne aprèn a utilitzar el Drive, Gmail, Classroom, Fulls de càlcul, Presentacions, Formularis, Maps …

null

Programa SI

La Fundació SHE neix amb la voluntat de promoure la salut i reduir els riscos de patir malalties cardiovasculars per tal de millorar la qualitat de vida en l’edat adulta. Tenint en compte els factors principals de risc cardiovascular i amb una visió global de promoció de la salut. El programa SI (salut integral) incideix en quatre components bàsics i interrelacionats entre si: Cos i cor, activitat física, alimentació i gestió emocional.Aquests quatre components es treballen des de tres eixos: coneixements de la salut, actitud positiva cap al manteniment de la salut i posada en marxa d’hàbits de vida saludables.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website