Atenció al públic:

9/13h. - 15/17h.

Mare de Déu del Carme,1

08261 Cardona

93 869 28 76

vedrunacardona@vedruna.cat

Vedruna Cardona

Benvinguts a Vedruna Cardona

L’escola Vedruna Cardona és un centre educatiu nascut de la voluntat de serveis de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna i és present a Cardona des de l’any 1831. A l’edifici actual hi som des de l’any 1995.

ELS NOSTRES VALORS

Som un claustre de 30 docents al qual s’hi ha d’afegir tot el personal de secretaria econòmica, menjador i neteja. Tots i totes ells de perfils variats, seleccionats i formats per actuar com a guies que permetin als/les alumnes a desenvolupar-se i avançar.

ELS NOSTRES REPTES

Educar en la capacitat de lideratge personal i social, tenint en compte els diferents ritmes de cada un dels nostres alumnes; amb un currículum competencial que els convidi a participar, opinar, responsabilitzar-se i comprometre’s . Això sí, apostant de valent pel treball emocional, el compromís amb la no-violència i l’educació integral.

EL NOSTRE MODEL

Una escola oberta a la participació activa de les famílies, al servei a la comunitat, a la convivència i a la inclusió.
Una escola arrelada al país, el model lingüístic català, el coneixement específic de l’entorn proper i un acurat i respectuós treball de la interioritat i la transcendència són el moll de l’os, l’essència que ens col.loca al mapa educatiu de Catalunya com a xarxa escolar de referència.

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Comptem amb unes instal.lacions modernes en les que invertim per tal d’adaptar tots els espais de l’escola a les necessitats d’un centre modern i innovador que aposta per la tecnologia i acurada varietat d’estratègies metodològiques.

 • Pavelló polivalent
 • Aula de psicomotricitat
 • Aula de Projectes
 • Aula de tecnologia.
 • Aula de música.
 • Laboratori
 • Biblioteca
 • Espais d’atenció a la diversitat
 • Menjador
 • Pistes esportives
 • Pati Sorral
 • Pati cobert
 • Hort urbà
 • Zona verda
 • Connectivitat amb fibra a tot el centre.

ELS NOSTRES SERVEIS

Servei d'acollida

A la nostra escola oferim un servei d’acollida matinal per tal d’ajudar-vos a conciliar la vida laboral i la familiar.

Servei de menjador

A la nostra escola entenem el “servei de menjador” com un servei que va més enllà de vetllar per una alimentació sana, responsable i equilibrada.

Competència digital

A la nostra escola creiem en l’aprenentatge digitalitzat. Treballem amb dispositius i plataformes educatives que incentiven l’aprenentatge en un entorn col·laboratiu, intuïtiu i segur.

Equip psicopedagògic

A la nostra escola disposem d’un equip psicopedagògic format per professionals que vetllen per acompanyar el creixement de tots els alumnes.

Servei d'extraescolars

A la nostra escola oferim cada any un pla d’activitats extraescolars. Una proposta que allarga l’estada presencial de l’alumne a l’escola per enriquir-se amb un ventall d’activitats.

Serveis plurilingües

A la nostra escola potenciem l’aprenentatge de diferents llengües estrangeres per tal que els nostres alumnes puguin estar preparats per aprendre, moure’s i treballar en un món global.

Activitats extraescolars esportives

A la nostra escola l’esport forma part del projecte del centre. Potenciem activitats extraescolars que promouen els hàbits saludables.

Batxillerat Dual

A la nostra escola oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual. És una opció que combina els estudis reglats d’aquí i els dels Estats Units d’Amèrica.

Activitats d'estiu

A la nostra escola entenem l’estiu com una oportunitat més per al desenvolupament dels nostres alumnes.

Associacions de mares, pares i famílies

A la nostra escola, compten amb l’AMPA com a entitat impulsora i col·laboradora del projecte educatiu d’escola que construïm junts.

EQUIP DIRECTIU

ESCOLA BRESSOL I0, I1, I2

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

PERSONAL NO DOCENT

PLA DE CONVIVÈNCIA

El Projecte de convivència reflecteix les accions encaminades a millorar les relacions personals a l’escola que poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu.
Aquestes accions parteixen del codi ètic de la institució i van adreçades a la millora de la convivència i la protecció de les persones més vulnerables en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Les accions i programes a través de les quals l’escola promou la bona convivència són:

Les accions i programes a través de les quals l’escola promou la bona convivència són:

 • L’acció tutorial
 • L’educació emocional
 • La protecció de la infància amb la formació que ens proporciona la Fundació Vicki Bernadet a través de cursos de formació i tallers per a docents, monitors, famílies i alumnat.
 • Xerrades dels Mossos d’Esquadra.
 • Programa família – escola. Xerrades amb professionals experts promocionades per l’AMPA
 • Programa salut i escola
 • La pastoral educativa
 • La comissió de convivència

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website